کرکره برقی

کرکره برقی :با موتورهای تیوبلار و ساید (صنعتی)
این تابلو سازی جهت رفاه حال مشتریان ساخت و نصب کرکره برقی را به مجموعه خود اضافه کرده و کامل ترین مجموعه زیبا سازی را به مشتریان اراعه می دهد. و این کار با عس بدون نقص در آمدن کل کار از لحاظ نصب صحیح کرکره نصب بدون اشکال کامپوزیت با در نظر گرفتن درب ورودی برای داخل شدن به درون تابلو و برای سیم کشی حروف نصب و سیم کشی هالوژنها و تعمیرات کرکره در صورت نیاز و در آوردن جای خلاص کن .که همه این موارد قبل از اجرای ساخت و نصب باید در نظر گرفته شوند