نئون پلاستیک

تابلو های نئون پلاستیک همانند تابلو های چلنیوم میباشند . منتها با این تفاوت که لبه مورد استفاده در این نوع از جنس پلگسی گلس میباشد به همین علت نام این تابلو هم پلگسی گلس نامگذاری شده اما در ایران بیشتر به نام نئون پلاستیک معروف شده است
تفاوت دیگر این تایلو با چلنیوم در روشنایی میباشد که در نئون پلاستیک بدلیل اینکه از جنس پلاستیک استفاده میشود نور از کناره های ( لبه ) حروف هم دیده میشود و در هنگام تاریکی در شب جلوه خاصی پیدا میکند .
این نوع تابلو قدمت بیشتری نسبت به تابلو چلنیوم دارد و بدلایلی سنتی تر میباشد و ساخت آن به تجربه بیشتری نیاز دارد.